Prokuratura    Окръжна  прокуратура  Перник  извършва  процесуални  действия  срещу кмета  на  Радомир  Пламен  Алексиев  и  заместник  кмета  Любка  Димитрова.  Това  заяви  говорителят  на  Окръжна  прокуратура  Галина  Антова.  Проверката  се  извършва  от  прокурор  Анита  Джамалова.

Прокурор  Антова  изрично  подчерта,  че  е  била  в  болничен  отпуск  и  официална  информация  на  медиите,  които  са  публикували  информацията  по  отношение  на  извършваната  проверка  от  Окръжна  прокуратура -  не  е  давана.

На  съвещание  на  прокурорският  екип  прокурор  Джамалова  е  изразила  положително  мнение  за  кмета  на  Общината  Пламен  Алексиев  за  това,  че  Община  Радомир  през  2012  година  е  заварена  с  огромни  за  нивото  на  бюджета  задължения  и  Алексиев  е  съумял  не  само  да  изплати  задълженията,  но  и  да  задели  пари  за  капиталови  разходи.  В  момента  Общината  е  на  печалба  заедно  с  общински  фирми.  Приходите  в  бюджета  са  повече  от  очакваните.  Имало  е  неизпълнени  обществени  поръчки,  които  в  по  късен  етап  са  изпълнени.  Това  заяви  прокурор,  присъствал  на  съвещанието  и  пожелал  анонимност.

Явно  прокурор  Джамалова  визира  приключилият  цялостен  одит  на  Община  Радомир  за  проверка  на  изразходваните  до  момента  средства  и  проверката  на  РДНСК ( Регионалната  дирекция  за  национален  строителен  контрол )  София  за  спазване  на  строителните  изисквания.     Тези  проверки  са  по  отношение  на  образуваното  досъдебно  производство  срещу  общинското  ръководство  за  покупката  и  монтажа  на  надуваемото  игрище,  наричан  още  от  „доброжелателите“  на  кмета  „ръждивият  балон“.

Още  вчера  кмета  Алексиев  заяви,  че  проверките  са  приключили  без  констатирани  съществени  нарушения  и  се  надява,  че  прокуратурата  ще  си  свърши  работата,  съгласно  закона.

 

Представители  на  юридическите  кръгове  намекнаха  за  политически  пристрастия  на  разследващи,  но  това  за  сега  не  се  доказва  категорично.  Съдии  намекват,  че  представители  на  прокуратурата  понякога  изпадат  в  комични  ситуации,  стремейки  се  да  помогнат  на  обвиняеми,  а  не  са  и  изключения,  когато  самият  процес  се  стопира  от  прокуратурата,  за  да  не  попадне  в  съдебна  процедура.

Спецове  в  разследванията  пък  питат  защо  разследващите  органи  на  прокуратурата  не  използват  научни  методи  за  търсене  на  истината,  като  “ разпит  според  графика  на  биоритъма“   и  „разпит  с  полиграф“  или  т.нар.  „Детектор  на  лъжата“.   Опитни  психолози  и  юристи  биха  се  справили  без  проблем  с  един  представител  на  фирма  изпълнител,  политик  или  управник.  Тези  методи  може  да  се  прилагат  и  по  отношение  на  лице  от  контролен  орган  или  представител  на  органите  за  предантивност,  за  което  има  съмнения,  че  не  спазва  стриктно  законодателните  норми  и  пречи  за  прилагането  на  закона.

Но  за  сега  това  си  остава  само  едно  добро  пожелание  за  едни  по-добри  времена  на  криминалното  правораздаване.

No comments yet... Be the first to leave a reply!