Сн. bg.wikipedia.org

Сн. bg.wikipedia.org

С част от облигационния заем от 6 млн. лева, който възнамерява да изтегли община Перник, ще бъдат погасени всички стари задължения към местната „Топлофикация“. Това съобщи на пресконференция кметът Вяра Церовска. По думите й борчовете датират от 2011 г., но за част от тях е влязъл в сила давностен срок. Затова актуалният дълг е 1 500 000 лв., уточни Церовска.
Натрупаните задълженията са предимно от отопление на детските градини. Община Перник не се ангажира с дълговете на училищата, защото те са на делегирани бюджети, поясни Церовска. Тя увери, че периодично се изплащат текущите задължения към „Топлофикация“, включително и днес са разплатени 31 858 лв.
С облигационния заем ще бъдат върнати средства, дължими на НАП за периода 2009 – 2014 г. и възлизащи на 3 млн.лв. Ще бъде погасен и овърдрафт на стойност 1 500 000 лв.
На 23 февруари е насрочено обществено обсъждане на бъдещия облигационен заем.

No comments yet... Be the first to leave a reply!