6139984_4  Заставаме зад демократичните ценности и работим с широк кръг граждански организации, които споделят тези ценности.  Подкрепяме държавни, общински или съдебни институции, които осъществяват необходимите позитивни промени. Насърчаваме развитието на взаимно полезни контакти между професионалисти от България и САЩ.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Укрепват съдебната система. Подкрепяме програми, които целят повишаване на общественото доверие в съдебната система и допринасят за прозрачност в управлението й. Допринасяме за развитие на професионализма на съдии, прокурори и правоприлагащи служители, израстването на ново поколение юристи и подобряване на образованието по право. Насърчаваме по-широкото използване на медиацията и други алтернативни методи за разрешаване на спорове.
  • Съдействат за добро управление. Подкрепяме програми, които целят противодействие на корупцията и институционалните злоупотреби. Насърчаваме отчетността и прозрачността в обществения живот чрез осигуряване на достъп до публична информация и наблюдение върху работата на институциите.
  • Подкрепят независимата журналистика. Заставаме зад високите професионални и етични стандарти в журналистиката. Подкрепяме програми, които развиват разследващата журналистика и предоставят краткосрочни обучения за журналисти.
  • Насърчават гражданското участие и дарителството. Съдействаме за развитие на дарителство и вдъхновяваме доброволчеството. Подкрепяме програми, които развиват организационния капацитет на нестопански организации, разкриват забравения потенциал на местните общности и насърчават гражданското участие в обществения живот.

No comments yet... Be the first to leave a reply!