gulubite-simvol-na-mir-i-lubov Твърде  често,  когато  душевната  ни  болка  е  достатъчно  голяма,  ние  търсим  утеха  и  упование.  Твърде  често  поглеждаме  нагоре  към  небето  и  търсим  пътят  и  истината  за  да  продължим  напред,  защото  пътят  назад  ни  се  вижда  трънлив  и  много  прашен,  мислите  за  миналото, почти  задушават.

Търсим  приятели,  познати  и  колеги,  но  когато  някои  обръщат  гръб,  пак  поглеждаме  нагоре  и  отново,  и  отново.

Когато  снимах  явлението  „ЧЕРВЕНА  ЛУНА“,  в  мен  дойде  спомена  за  мой  приятел  от  Бялото  братсто  и  Учителят.

Спомних  си  за  него  и  му  се  обадих.

Сега  той  ми  даде  утеха  и  ми  подаде  ръка.    Като  колеги  и  приятели  и  с  БОЖИЯТ  ДУХ  се  надявам  с  да  намеря  утеха  на  душата  и  болката !

Независимо  от  това,  че  Общински  съвет  Радомир  е  забранил  другите  религии,  освен  Православната,  аз  ще  опиша  и  ще  дам  лъч  надежда  на  всеки,  който  търси  лъч  Светлина  и  Спасение !  Поемам  вината  върху  себе  си,  че  нарушавам  разпоредбите  на  ОбС  Радомир,  макар  и  да  знам,  че  в  Конституцията  е  записано  съвсем  друго  нещо.

10174996_10202770485411245_8947455879488222047_n   За  мен  въртенето  в  омагьосаният  кръг  в  който  се  въртим  свърши.  Надявам  се  и  други,  които  търсят  този  път,  ще  го  намерят.   И  нека  бедните,  гладните,  измъчените  и  омерзените,  да  намерят  и  те  утехата,  която  търсят.  Нека  това  да  сторят  и  богатите  и  Бог  да  Благослови  всички !

Ето  какво  пише  в  нея:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.

(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

10499571_10202257754433291_5718377897323458830_o  Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.  ……………………………………….

Търсих  утеха  на  душата  си къде  ли  не !   Скитах  из  лабиринта  на  спомените  и  надеждите,  но  ……………………..  нищо  и  никой  не  ми  донесе,  онова,  което  исках  и  търсех.  Надявам  се,  с  колегата  и  приятелят  ми  успеем  да  дадем  от  себе  си,  онова,  за  което  Учителят  ни  е  учил  и  напътствал.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

10271259_10202897740472542_2593459712120282158_oЗаписани от Учителя Петър Дънов 167.

„БОЖИЯТ ДУХ, Който идва сега в света, ще внесе в готовите души Новата СВЕТЛИНА! Готовите души са готови да запалят своите свещи от тази Светлина и да чуят БОЖИЯ ГЛАС: И ще чуеш ГЛАС: Мина вече старото завинаги! Никога няма да бъдеш поругавана и подтисната! И ще станеш КАМЪК ЖИВ В МОЯ ХРАМ! И ЩЕ ПОБЕЖДАВАШ С МЕЧА, който излиза из устата ти! И ще влезеш в наследие на Великото, което Любовта е приготвила за тебе преди създание мира!“ „Свещени Думи“, III т., № 3003, 3027, 3028. 168.

 

 

56_f„Всякой благоразумен человек трябва да има МИР в себе си, понеже Господ царува навред и на тях (благоразумните) . Той е определил блаженство, а на безумните и своенравни – горчивини и страдания, за да се вразумят.“

„Дневник на Учителя Беинса Дуно“, 4 юни 1899 г. 177. „Призовавай Името Ми всяка заран и вечер и ще присъствам с теб! Кажи ясно всичките си нужди, искай и не мълчи! Проси това, което твоят дух ти диктува. Постоянствай във всичките си пътища и Моят СВЯТ и БЛАГ ДУХ ще те научи на всичките Тайни, които съм ти определил да ти се открият „Дневник на Учителя Беинса Дуно“, 29 март 1899 г. 180.

„Аз съм ГОСПОД твой, който ти говоря сега! Кажи на моите братя волята Ми! Кажи им, че Аз съм техен Спасител, който ги води с крепка Ръка! A3 СЪМ, който ги учи и упътва повседневно в Пътя на Живота! Всичко, което имат, Аз съм им го дал!“ „Дневник на Учителя Беинса Дуно“, 30 март 1899 г. 183.

10633210_10202897746832701_7927205996460948822_oЕто, Моят ДУХ гори Моето СЪРЦЕ да ви люби. Аз желая да ме познаете, тъй както Аз ви познавам, да Ме приемете в сърцето си, да вляза в душата ви, да просветя заспалия ви ум, да въздигна отпадналия ви дух! Ей, приятели мои, A3 СЪМ ГОСПОД БОГ ваш, Този, който е излязъл победител из мъртвите, който е отворил пътя на вечното СПАСЕНИЕ към Дома на Моя Отец и моя Бог!“ „Дневник на Учителя Беинса Дуно“, 30 март 1899 г.

Спасителя Христос е казал:“Сава във Вишиних Богу, на земята мир, между человеците Благоволение! Мир ви оставям !

Слава във Вишиних Богу… !

…………………………………………………………………………………………………………………

Четете  Формулите и ги отправяйте  в сърцето си, там е  Вашата   връзка с Христос. Непрекъснато благодарете на Бога и не се оплаквайте. За всичко ще благодарите  и каквото ти трябва ще искаш от Него „Искай и не мълчи, проси и ще ти се даде“!

Бъдете  живи  и здрави  и благослови !

16681912_1864176883824723_6016050358665999445_n Може  да  видите  и  това :

http://webtrance.skycode.com/gettr.asp?reqid=4316532371,527780049778&lang=bg

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Сн.  Фейсбук     Автор  Бисер  Боянов

No comments yet... Be the first to leave a reply!