Сн. .pk.government.bg

Сн. .pk.government.bg

Възстановяването на стената на язовир „Мещица“ е включено за държавно финансиране в програмата за намаляване на риска от бедствия. Това съобщи Здравко Количков – началник отдел „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“ в община Перник. По думите му водоемът е един от големите и важни язовири в общината, преди построяването му село Мещица е било наводнявано. Съоръжението предпазва и околните села, подчерта Количков.

Язовирът е с обем от 2 000 000 куб. метра вода и е предназначен за рибовъдство, напояване и спорт. Строен е през 1962 г., много качествено, според хидроинженери.
Сега обаче има видим дефект в изпускателната шахта, алармира хидроинженерът Калин Рангелов. По думите му налице е самозатапване на изпускателя и има опасност водоемът да излезе извън контрол. Затова е необходимо най-напред и неотложно да се ремонтира изпускателят, подчерта Рангелов.
Ако язовирът се напълни, ще унищожи стената, предупреди Количков. Той каза, че изпускателят се държи максимално отворен, за да тече водата, но когато се затвори, тя излиза през стената. Затова е наложително да се ремонтира, посочи Количков. По думите му, когато премине снеготопенето водоемът ще се изпразни.
Направени са предписания да се понижи водното ниво до кота мъртъв обем и да се поддържа такова, каза областният управител Ирена Соколова. Контролните органи са препоръчали също да се преизчисли максималното водно количество на основния изпускател, да се почисти и осигури пълна проводимост на преливника и др./БТА/

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!