Сн. Фейсбук

Сн. Фейсбук

“Мл. подофицеръ отъ запаса Владо Георгиевъ отъ с. Дивотино. Най-храбриятъ войникъ отъ I-ва дивизия. Той не умира!…“

Владо Георгиев е обикновен български войник от  1-ва пехотна Софийска дивизия (“Желязната“ или “Шопската“ дивизия). Участва във войните за национално обединение от 1912 до 1918г. Брани България на Северния фронт в Добруджа през Първа световна война, 1916-1917г. Воюва срещу румънските и руските войски. Когато неговата дивизия пристигна в София на път за Южния фронт през пролетта на 1917г., възхитен от подвизите им гражданин предлага голяма сума за “най-храбрия войник от първа дивизия“. Като такъв е избран именно младши подофицер от 12-та рота Владо Георгиев, шоп от село Дивотино.
Кратък откъс от книгата „Един от Първа дивизия “ на Георги Ст. Георгиев, участник в събитията:
„Строил войниците си, ротният командир поручик Ерусалим Василев съобщава радостната вест, която е гордост не само за Владо, но и за дружината, полка. И ето, героят излиза напред, обръща се към другарите си и произнася тия прости, но пълни колкото със скромност, толкова и с достойнство и мъдрост думи:
- Господин поручик, бракя, ротнио казува, дека съм бил най-рабрио у ротата. Па я не съм. Сите са рабри. Ама щом он казува, може и така да е. Ама как можееме ние да сме рабри, ако он не ни предвождаше. Тая награда я не я заслужавам!“

No comments yet... Be the first to leave a reply!