24255142_1661304137273786_2657011137611373451_o (1)   Добро е състоянието на язовирите в Пернишка област, за които се грижи „Напоителни системи“ ЕАД, съобщи Моника Милошева – началник район Перник. Дружеството е собственик на язовирите „Извор“, „Долна Диканя“, „Ярловци“, „Бегуновци“, „Осломе“ и „Бушляк“. И шестте язовира имат свободни обеми, целогодишно и контролирано се изпускат. Направени са малки предписания, които се изпълняват. Почистени са участъците до 500 м след основните изпускатели. Корекциите на реките изпълняват предназначението си, повеждат водите, каза още Милошева.

„Напоителни системи“ стопанисва и най-големия в региона язовир „Пчелина“, който е публична държавна собственост. Той прелива, но е така оразмерен, че да поеме огромни количества вода и не представлява опасност, увери Милошева. /БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!