Катя  Кръстева  - директор  ОУ "Хр. Ботев  Гълабник

Катя Кръстева – директор ОУ „Хр. Ботев Гълъбник

Проект ще подпомага образователната интеграция на учениците от ромски произход в три училища в община Радомир – ОУ „Христо Ботев“ в с.Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор и СОУ „Христо Ботев“ в с.Дрен. Инициативата е по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщи Катя Кръстева – директор на ОУ „Христо Ботев“.
Учениците ще изучават допълнително по 20 часа месечно български език. С тях ще работят още психолог и логопед.
Ще бъде изграден аудио-визуален кабинет с 10 работни места. Той ще подпомага усвояването на чужди езици и ще улеснява възприемането на учебния материал като цяло. Освен това ще се ползва и от ученици от други училища, които не са ангажирани в проекта.
Предвидено е и обновяване на библиотечния фонд в училищата и подобряване на материалната им база. Ще бъде изградено и ателие „Сръчни ръце“, което ще бъде оборудвано с шевни машини, гладачна маса, оверлог машина. И този кабинет ще бъде на разположение на всички ученици в Радомирско.
Дейностите, насочени към културната идентичност ще се изучават в клуб „Етно творчество“. Планирани са още много спортни и културни мероприятия.
Продължителността на проекта е 18 месеца. Той е на стойност 354 000 лв. и ще обхване около 100 деца от   ромски произход.

На  представянето  на  проекта   присъства  и  кмета  на  Община  Радомир  Пламен  Алексиев. / БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!