Иван  Сотиров

     Иван Сотиров

До
Председателя
на 44 Народно събрание на Република България
г-жа Цвета Караянчева
До
Председателите на ПГ в 44 Народно събрание на        Република България
До
Народните представители в 44   Народно събрание на Република България

О Т К Р И Т О П И С М О

От Сдружение „Достойнство, отговорност, морал“ ДОМ

Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Обръщаме се към вас за предприемане на действия съгласно правомощията ви по чл.97 и чл.103 от Конституцията на Република България във връзка с нарушение на Конституцията от президента на Република България г-н Румен Радев.

Г-н Румен Радев с действията си застрашава националната сигурност на България и накърнява интересите на българския народ в нарушение на положената пред Народното събрание клетва. От началото на мандата си президентът Радев използва авторитета на институцията която представлява за неприкрито и недвусмислено прокарване на интересите на чужда държава. Основният акцент при всички негови участия в международни срещи, вместо защита на стратегическите интереси на страната ни, е застъпничеството, пред нашите партньори от ЕС и НАТО, за отмяна на санкциите наложени от тези организации, включително и с нашето участие, на държава обявена за агресор и за която в доклад на българското правителство се казва: „Действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват нашата основна цел за единна свободна и мирна Европа.“
По време на националният ни празник и честването на 140 годишнина от Освобождението на България, г-н Радев допусна представител на чужда държава публично, в сградата на Президента на Република България, да се държи с него по недопустим и обиден начин. Когато българският държавен глава допуска да бъде унижаван, той унижава всички български граждани! Вече втора седмица ние не получаваме достоен отговор от страна на г-н Румен Радев за този инцидент.
Освен националното унижение което изпитахме от видяното, как държавният ни глава кима пред назидаващият го руски патриарх, гузно, като провинил се ученик, ние трябваше да разберем, че единствените които са водили запис за официалната среща са представителите на друга държава! Президентът, който е допуснал единствено и само представителите на друга държава да притежават и разпространяват записи за официални срещи в представляваната от него институция е проявил некомпетентност и безотговорност с които е застрашил националната ни сигурност, като се е поставил в позицията на заложник на чужда държава.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Г-н Румен Радев е единственият държавен глава в света, допуснал само представителите на чужда държава и медии да водят запис на официална среща в сградата на институцията която представлява и да бъде назидаван публично от представител на чужда институция в собствения му кабинет! След тези негови действия той не може да изпълнява основната си функции съгласно чл. 92, ал.1 от Конституцията на Република България, а именно да „олицетворява единството на нацията“ и да „представлява Република България в международните отношения.“

София                                                                                                           Председател на УС на ДОМ:
16 март 2018г.                                                                                              Иван Сотиров

No comments yet... Be the first to leave a reply!