20180321_093005   Вчера, 20.03.2018 г., в сградата на Районна прокуратура – Кюстендил официално се откри „Синя стая“ – специализирано помещение, предназначено за работа с малолетни и непълнолетни, пострадали или свидетели напрестъпления, както и деца, извършители на престъпни деяния.

На събитието присъстваха представители на Висшия съдебен съвет – Светла Бошнакова и Йордан Стоев, Ася Петрова – заместник на главния прокурор, Николай Любенов от Върховна касационна прокуратура, Албена Вутова – административен ръководител – апелативен прокурор на Софийска апелативна прокуратура, ръководителят на Окръжна прокуратура – Кюстендил Камелия Стефанова и на Районната прокуратура – Ивайло Илиев.

20180321_092629   „Синята стая“ в гр. Кюстендил е първата в страната, изградена по инициатива и със средства на прокуратурата. Създаването й е резултат на усилията, положени от ръководството на районната прокуратура в града. За целта са отделени финансови средства, реализирани от икономии чрез оптимизиране на разходите. Съдействие е получено и от Окръжния и Районния съд в гр. Кюстендил.

Целта на създаването на „Синята стая“ е децата да бъдат разпитвани в щадяща среда, да се чувстват сигурни, да не посещават зали и кабинети на правораздавателните и разследващите органи. По тази причина това специализирано помещение е оформено като детска стая. За 20180321_092638провеждащите разпита – разследващи, съдии, прокурор, защитник, е обособено отделно помещение, от което чрез видео и аудиотехника и огледален прозорец е осигурена пряка видимост към „синята стая“. По този начин детето няма непосредствен контакт с разпитващите. Въпросите се предават чрез техническо оборудване на педагог или психолог, който ги задава на свидетеля по съобразен с възрастта и състоянието му начин.

За приветливия интериор на „Синята стая“ са допринесли младите художници от Школата „Новите майстори“ – Кюстендил с ръководител Евгени Серафимов. При реализирането на творческия си проект, те са се съобразили с педагого-психологическите изисквания за осигуряване на среда, действаща максимално релаксиращо на децата. Оформлението на стаята е в съответствие с последните форми на дизайн за детска среда в стила на флаш-анимацията.

Прилагането на подобни практики показва, че страната ни работи усилено за изпълнение на европейските изисквания за щадящо към детето правосъдие.

„Синята стая“ в сградата на Районна прокуратура – Кюстендил ще се използва за дейността на всички съдилища, прокуратури и разследващи органи в района на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

No comments yet... Be the first to leave a reply!