IMG_0929      Лазаровден е    празник, който носи името на Свети Лазар. Името Лазар е символ на здраве и дълголетие.  Лазар е бил приятел на    Когато умира, четири дни след неговата смърт той е възкресен.  Бог казва „Лазаре, излез вън!“, и съживява Лазар, който излиза от гробницата си.  

Лазаровден се празнува на осмия ден преди     Поради това, че Великден се определя по лунния календар, а не по слънчевия, Лазаровден се пада всяка година на различна дата, но винаги в събота.  

На този ден се изпълнява обичаят  Лазаруване.   Младите жени, наречени „лазарки“,   берат цветя за венците, които ще оплетат за празника  Цветница (на следващия ден). Момите са пременени в традиционни фолклорни носии.   Те обикалят къщите на селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет.  Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни подаръци. В миналото на Лазаровден момците от селото са поисквали ръката на своята избраница. 

Основните песни на Лазаровден са благослов за здраве, плодородие и благополучие на дома. Но и тук, в къща където има ерген или мома за женене, в песните се вмъкват и любовно-женитбени мотиви:

IMG_0935Тук сме чули, разбрали, Лазаре,

че има ерген и мома, Лазаре,

я ергена женете, Лазаре,

я момата годете, Лазаре… 

Празникът носи пролетно настроение и се очаква с нетърпение както от участничките, така и от жителите и гостите на селата и градовете. Вярвало се е, че мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи.   Затова е било задължително всяко момиче от селото да лазарува.//bg.wikipedia.org/

No comments yet... Be the first to leave a reply!