studenti_1466776217  17 специалности в Алма Матер ще бъдат свалени таксите почти наполовина.

16 университета ще увеличат таксите си за студенти за следващата учебна година като средното повишение ще е с около 11 на сто.

Единствено Софийския университет ще намали някои от таксите си.

Други висши училища пък не променят заплащането. На страницата на просветното министерство за обсъждане за качените промените на таксите във висшите училища. То ще продължи до 19 април, след това таксите ще бъдат утвърдени от Министерския съвет.

Най-старото ни висше училище, Софийският университет, намалява таксите в 17 специалности. Прави впечатление, че заплащането за специалностите на Физическия факултет пада от 750 на 200 лева. Целта е да се привлекат студенти към природните науки.

Таксите се намаляват и в специалности като статистика, теология, география.

Новоприетите студенти с максимален бал в специалност математика и статистика пък се освобождават от заплащане за първата година на обучение. Без промяна остават таксите в 69 специалности в седем от факултетите – сред тях тези по журналистика, биологическия, по математика и информатика. Увеличава се заплащането в 30 специалности.

В специалността „Право“ таксите нарастват от 739 на 800 лева, а в най-желаната специалност „Психология“ – от 560 на 600 лева.

Промените в таксите на Софийския университет се отнасят само за новоприети студенти. 17 университета няма да променят заплащането за идната година.

Сред тях е и УНСС. Тук таксите остават 462 лева годишно за направление „Икономика и администрация“ и 670 лева за „Право, социология и политически науки“.

Увеличение пък ще има в 16 висши училища. Русенският университет увеличава с около 20 лева заплащането за почти всички специалности без „Администрация и управление„ и „Икономика“.

Отпуска се допълнителен прием в осем професионални направления – сред тях математика, физика, химия. Те са с намаляващ брой студенти, но важни за стопанството. По държавна поръчка ще бъдат приети общо над 45 хил. студенти, платено обучение – над 10 хиляди. В частните висши училища пък местата са за 14 хиляди студенти./.faktor.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!