Сн. Зиесто АД - Tradernet.bg

Сн. Зиесто АД – Tradernet.bg

От контейнерите за разделно събиране в община Перник през първото тримесечие са събрани 4,377 т хартиени и картонени опаковки,2,96 т пластмасови и 0,126 т метални. Най-голямо е количеството на стъклените опаковки – 13,26 т, съобщиха от общината. Според специалисти гражданите все повече ползват разделните съдове за смет.

За същия период от постъпилия в регионалното депо боклук след сепариране са извлечени 243,923 т хартия и картон,121,9 т пластмаса и каучук, 89,3 т стъкло, 32,16 т черни метали и 6,14 т цветни метали.

Използваемостта на отпадъците е 26 процента, уточниха от общината.

No comments yet... Be the first to leave a reply!