Bulgaria Map    Държавното горско стопанство /ДГС/ в Радомир тази година залесява 75 дка нови гори, съобщи неговият директор Веселин Владов. По думите му се работи изключително върху територии, освободени след нападение от корояд. Засажда се навсякъде зимен дъб с цел естествено възобновяване на местни видове.

Около 7 000 ха са нападнати от корояд в площите, стопанисвани от ДГС – Радомир, каза още Владов. Предприятието поддържа 24 500 ха в Голо бърдо, северните склонове на Конявската планина, южните склонове на Люлин, Радибошките възвишения и Верила. Само държавната горска територия е 16 500 ха.

Днес 51 ученици от Радомир под ръководството на лесовъди засадиха 40 фиданки зимен дъб в местната планина Голо бърдо./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!