Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Картотекирани са 49 души в остра жилищна нужда в община Трън. Общински жилища ползват 121 лица и семейства, съобщиха от общината.
На територията на граничната община живее компактна група население от ромската етническа общност. Един от най-тежките проблеми тук е жилищният, се уточнява в съобщението.
По данни на общинската администрация повече от една трета от населението обитава квартири с изключително тежки условия. Много от жилищата не отговарят на строителните и санитарните стандарти. Има и такива, които след относително неголеми подобрения могат да бъдат приведени в съответствие с изискуемите норми, уточняват от администрацията. Пренаселените жилища и общото увеличаване на гъстотата на ромското население фигурират в значителна част от ромските квартали.

Жилищният фонд е един от ключовите фактори в борбата срещу социалната изолация и безработицата, посочват от общината./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!