Brussels 1   Областният управител Ирена Соколова се включи в работна визита в Европейска комисия. Представителството на Комисията в България и областните управители от страната са част от двудневния формат с представяне на процеса на вземане на решения в Европейския съюз, както и са част от събития, свързани с представянето на различни европейски политики и теми.

Програмата на форума включва обсъждане отделните секторни политики, сред които общата селскостопанска политика за бъдещето на храните и земеделието, енергийно-транспортната мрежа в Европа, предизвикателствата за разширяване на ЕС и възможностите за страните от BrusselsЗападните Балкани.

Сред обсъжданите теми са още:  „Политика на сближаване и Европейски Структурни и Инвестиционни фондове: Настояще и бъдеще“, „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, „Бюджетът на Европейския съюз“.

No comments yet... Be the first to leave a reply!