640-420-invalidite-v-haskovo-poluchavat-hranitelni-pomoshti      Три нови медицински изделия ще бъдат включени в списъка с помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за купуването на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата. Уредите са вертикализатори за деца е увреждания, детските рингови инвалидни колички и детските инвалидни колички. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството на днешното му редовно заседание.

С промените се въвежда изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин ще се гарантира, че на нуждаещите ще се предоставят медицински изделия, съобразени с техните индивидуални потребности.

Освен това с новите текстове се въвеждат по-ефективен контрол и намаляване на административната тежест при предоставянето на помощни средства и медицински изделия. Ще се преустанови още и практиката да се предоставят пари на ръка. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение.

Сред другите предложения са хората с увреждания да получават необходимата помощ и медицински изделия, без да се налага да посещават многократно дирекциите „Социално подпомагане“. Ще отпадне и необходимостта да предоставят отчетни документи за покупката на помощните средства.

Регламентира се и по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане на отпуснатите целеви помощи за реално предоставените медицински изделия и помощни средства. Оптимизират се и начините за осъществяване на контрол върху разходването на финансови средства, като същите ще се изплащат на доставчиците при реално предоставени изделия на нуждаещите се./dnevnik.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!