IMG_0310    Община  Радомир  обяви  началото  на  пролетното  почистване.

На  всички  жители  на  Община  Радомир,  които  поддържат  цветни  градинки  на  общински  площи,  Общината  ще  осигури  цветя  по  предварителна  заявка  за  засаждане  на  обработваемите  терени.

На  най-добре  поддържаното  пространство  ще  бъде  монтирана  пейка.

Заявките  ще  бъдат  приемани   на  телефон  0777/ 82 490    и  на  e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

Дъждовете не можаха да отмият двегодишният боклук до оградата на поделението на бул. Райко Даскалов, който булевард е и част от международният път София - Гюешево

Дъждовете не можаха да отмият двегодишният боклук до оградата на поделението на бул. Райко Даскалов, който булевард е и част от международният път София – Гюешево

Това  е  записала  на  соят  сайт  и  то  с  едър  шрифт  и  с  шарения  до  шия  Община  Радомир.  Каква  е  тази  страст  по  едрите  букви  и  шаренията,  за  сега  остава  тайна.

Питаме  се  обаче,  дали  с  няколко  кашончета  цветя  и  една  пейка  мисли  да  благоустроява  целият  град  Общината?   Припомняме,  че  държавата  отделя  по  3000  лева  на  жител  на  Община  за  благоустрояване  и  други  нужди.

Тези  блокове,  които  нямат  градинки,  как  да  си  имат,  когато  под  тревясалите  площи  има  камениста  скална  маса?   Тези  жилищни  блокове  и  данъкоплатци  не  трябва  ли  да  имат  пейки  и  градинки?

Срамота

Срамота

Бихме  искали  да  получим  писмен  отговор  на  тези  въпроси  лично  от  кмета  на  Община  Радомир,  който  не  бе  открит  за  коментар.

Дано  с  това  обявено  пролетно  почистване,  да  бъдат  почистени  тротоарните  площи  в  района  на  бившото  поделение  на  МО,  който  боклук  стои  вече  втора  година.

И  не  на  последно  място,  градинките  пред  жилищните  блокове  са  дворно  място  на  собствениците,  а  не  общински  терен.  Това  е  записано  в  договорите  за  покупко – продажба  на  общински  жилища.

No comments yet... Be the first to leave a reply!