Близо 10 хил. техници по пътното строителство се очаква да липсват на България в следващите пет години. Над 5 хил. души се очаква да не достигнат, за да работят с подемно-транспортна техника, също толкова се очаква да са липсите на хора, които да работят с електрозадвижвана техника, както и с пристанищна механизация. В шивашката индустрия се очаква недостигът на кадри да достигне над 3000 човека.

 

Това се разбира от оценката за въздействие, която е направило образователното министерство по предложения от ведомството списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности. Проектът за защитените професии и специалности е качен за съгласуване на правителствения сайт за консултации.

Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Дефицит на специалисти традиционно се очаква и при машинните оператори, стругари, с близо 2000 ще е гладът за електротехници във всички области – транспортна техника, асансьори, електродомакински уреди, производство, други видове машини и апарати. Ще липсват техници и в топлоенергетиката, във възобновяемите енергийни източници, химици, тапицери.

Експертите от образователното министерство смятат, че ще има недостиг от над 500 души за производство на хляб и хлебни изделия.

С приемането на списъка от защитени специалности и професии ще се отговори и на потребностите от квалифицирани, но липсващи за местния и регионалния бизнес към момента, специалисти, отбелязват от министерството.

„Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием в училищата се създава възможност за осигуряване на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика“, се казва в документа.

Публикуван е и подробен списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2018/2019 година и на защитените професии./dnevnik.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!