Pernik-municipality-and-district-government    Днес бе даден символичен старт на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Перник и областна администрация“. Инициативата цели да бъде увеличена експлоатационната годност на сградата и осигурена подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура.
В обновяването на емблематичната за града сграда ще бъдат вложени 2 853 505,74 лв., от които 2 425 479,88 лв. европейско финансиране и 428 025,86 лв.- национално съфинансиране.
Тук се помещават седем институции, а общата площ на сградата е 11 410 кв. м. Проектът се реализира от община Перник в партньорство с областната администрация, НАП, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МТСП, Агенция „Социално подпомагане“ и Агенция по вписванията.
Ще бъдат подменени дограмата, прозорците, външните ограждащи елементи, външните стени, покриви и др.ще се изолират топлинно, ще бъде изградена нова пожарно-известителна инсталация, ще има нови евакуационни изходи.
Проектът ще бъде завършен на 20 март 2019 г./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!