IMG_1947   Ирена Соколова получи специален плакет от министър Валентин Радев за ползотворната съвместна работа с ОД на МВР Перник и активната й дейност в полза и интерес на гражданите.
Той отбеляза, че тя е първият областен управител организирал среща на такова високо равнище.
Днес по нейна покана специални участници в Областен обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност освен Министърът на вътрешните работи, бяха и главният секретар на МВР Младен Маринов и председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, както и областните и заместник областните управители на Велико Търново, Монтана и Габрово.

No comments yet... Be the first to leave a reply!