© Анелия Николова

© Анелия Николова

Министерството на здравеопазването подаде предложение за мащабен инвестиционен проект за модернизация на системата за спешната помощ в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Основната цел на проекта е да се подобри достъпът на пациентите до качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна. По проекта ще се модернизират всички 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната: спешните отделения, разкрити в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи.

Предвижда се и обновяване на сградния фонд. Ще се доставят 400 санитарни оборудвани автомобили, както и модерна медицинска апаратура и технологично обзавеждане за обектите, включени в проекта.

Проектът ще е бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 с общ бюджет над 163 млн. лв. по процедура „Регионална здравна инфраструктура“. Според съобщението на институцията той е единствен по рода си в системата на здравеопазването заради комплексния характер, сложността на интервенциите и големия териториален обхват за изпълнение на планираните дейности./dnevnik.bg/

Подготовката на проектното предложение започва през 2016 г. от Министерството на здравеопазването и външен консултант – обединение „Регионална здравна инфраструктура“. В процеса на подготовката на проектното предложение участва и консултантски екип от JASPERS към Европейската комисия.

No comments yet... Be the first to leave a reply!