© Велко Ангелов

© Велко Ангелов

Кабинетът предлага на Народното събрание да приеме отпускането на почти 3.3 млрд. лева за купуването на нови бронирани машини и бойни самолети, съобщиха от правителствената информационна служба. Близо 1.5 млрд. лева с ДДС се иска да се дадат за купуването на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи от сухопътни войски. Те ще се придобият за 12 години.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обясни пред журналисти в Министерския съвет, че първите девет години ще се плащат по 100 млн. лв. на година, а последните три години от 150 до 180 млн. лв. Важно условие е да има производство в България с максимално включване на българския военнопромишлен комплекс, като впоследствие у нас ще се прави и тяхната последваща модернизация, допълни министърът.

Изтребителите могат да бъдат нови или употребявани

За придобиване на не по-малко от осем бойни самолета нов тип се отпускат 1.8 млрд. лева, като това е първият етап, през който плащането се разсрочва за десет години. На втория етап ще се придобият още толкова машини.

Каракачанов обяви, че към момента шест фирми са проявили интерес към този проект, а оферти ще се приемат както за нови самолети, така и за употребявани.

Красимир Каракачанов припомни, че двата проекта са част от управленската програма на правителството. „Искам да благодаря на Министерството на финансите за подкрепата, тъй като дълго обсъждахме дали да е с ДДС или без ДДС. Надявам се, ако нещо не се забави в парламента, поне по един от тях да бъде сключен договор до края на годината. Ще търсим максимално изгодния за националния интерес вариант. Няма да има политически или геополитически предпочитания – който направи най-добрата оферта, той ще бъде предпочетен“, каза още министърът на отбраната.

Днес правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за миналата година. Документът отразява текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през 2017 г.

Армията може да изпълнява задачите си, но трудно

В документа се казва, че през миналата година във въоръжените сили са проведени 290 учения, което е с 11% повече от 2016 г. Формирования от Българската армия са участвали в 69 мероприятия по оказване на помощ на населението при тежки зимни условия, пожари, наводнения и транспортиране на болни. Изпълнението на тези задачи е осъществено от 1198 военнослужещи и 184 единици техника.

В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция средномесечно са участвали около 240 военнослужещи и 70 единици техника.

Основният извод от документа е, че българските въоръжени сили са в състояние да изпълняват задачите си, но със затруднения и повишен риск. Основните констатирани проблеми са свързани с некомплекта военнослужещи, който е достигнал 20% от щатния състав и засяга в най-голяма степен Сухопътните войски; недостатъчното ресурсно осигуряване; затрудненията по поддържането и развитието на отбранителните способности.

В доклада се посочва, че усилията на ръководството на Министерството на отбраната през 2018 г. ще бъдат концентрирани в изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020. Освен това се работи по изготвяне на пътна карта за разработване на дългосрочна, всеобхватна и финансово осигурена програма за развитие на въоръжените сили след 2020 г.

Ръководството на армията си поставя за задача да реализира разчетите в приетия Национален план за увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. и да даде ход на трите основни модернизационни проекта за въоръжените сили. В допълнение ще се акцентира и върху попълване на вакантните места във въоръжените сили и окомплектоване на доброволния резерв. Планира се и изграждане на способности за киберотбрана./dnevnik.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!