Сн.  pernik.e-gov.bg

Сн. pernik.e-gov.bg

МРРБ е депозирало инвестиционно предложение за рехабилитация на пречиствателната станция за питейни води Студена – Перник, съобщиха от общината. Мероприятието цели да осигури устойчива, непрекъсната и без риск за здравето на хората доставка на питейна вода за населението в Перник, гр. Батановци и селата Дивотино, Люлин, Голямо Бучино,  Лесковец, Черна гора, Мещица, Витановци и Богданов дол. Водоизточник е язовир „Студена“.
Предвидено е да се ремонтират съоръженията в станцията без промяна на технологичната схема на пречистване и да се извърши подмяна на част от технологичното,механично и електрическо оборудване.
Пречиствателната станция Студена – Перник е въведена в експлоатация през 1954г. с капацитет 340 л/сек. През 1976г. съществуващата технологична схема е осъвременена и е пусната нова линия за пречистване на водата с капацитет 520 л/ сек, която се използва и до днес.
При рехабилитацията ще се запази капацитетът на станцията, няма да се променя технологията,ще се монтират измервателни устройства на входа и изхода, ще се оптимизират процесите на реагентна обработка и хлориране. Обновяването се реализира от МРРБ по проект за развитие на общинската инфраструктура в изпълнение на Заемното споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!