zaplati-ES     Дискусията се стартира от Европейския индустриален и синдикален елит.

Дебат за сближаване на заплатите в страните от ЕС започва в София. Дискусията се стартира от Европейския индустриален и синдикален елит. Ще се обсъжда заплащането в мултинационалните компании в Източна и Западна Европа, влиянието на завишените екоизисквания към енергетиката и отражението върху индустрията, глобализацията.

Темата за сближаването на заплатите ще продължи през целия юни. На 21 и 22 юни в Резиденция „Бояна“ ще заседава Групата на работниците на Европейския икономически и социален комитет, ще участват над 120 синдикални лидери от Европа.

No comments yet... Be the first to leave a reply!