Зам/  Областният  управител  Васил  Павлов

Зам/ Областният управител Васил Павлов

Областният съвет по земеделие и гори проведе първото си редовно заседание за тази година, което премина под председателството на заместник областния управител Васил Павлов.

На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство, както и неправителствени организации.

В дневния ред на срещата бяха засегнати темите за защитата на горския фонд от пожари през летния сезон, състоянието на иглолистните култури и мерките за противодействие за справяне с вредители, епизоотичната обстановка в областта, както и състоянието на посевите и предстоящата жътвена кампания.

Относно пожароопасния сезон, на срещата беше отчетено, че ежегодно горскит   стопанствата  в  общините, собственици на горски територии над 50 хектара, изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари. На база на тях Регионална дирекция по горите изготвя регионална програма. Във всяка община от област Перник има по едно доброволно формирование, което може да се включи в гасенето на пожари. Информирани са и фирмите, които извършват дейности в горите за задължението им да участват при гасене на големи горски пожари. Проверени са и всички противопожарни депа, които се намират в общините, в държавните горски и ловни стопанства. Има заповед за забрана за палене на стърнища, която е изпратена до кметовете и кметските наместници. За този период на тази година е станал 1 пожар на територията на Пернишка област поради човешка небрежност в ДГС „Земен”. Засегнати са 7 дка иглолистна гора. За сравнение, за същия период на миналата година пожарите са били с 10 повече.4 (1)

Епизоотичната обстановка в област Перник е спокойна, поясниха експертите от Областната дирекция по безопасност на храните.           Представителите на институциите бяха запознати със Заповедта на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на         храните, в която са определени мерки за предпазване от поява и разпространение на болестта Африканска чума по свинете. Част от мерките включват забрана за въвеждане в страната от държави членки на ЕС и от трети страни на свинско месо и суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, предназначени за лична консумация; извършване на проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на България и при наличие на забранените за въвеждане

No comments yet... Be the first to leave a reply!