20180413-GQMOVDSHOHF-1523615600 (2)         Районна прокуратура – Брезник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Г.И. и Е.В. за измама с цел набавяне на имотна облага.

В периода от 24.01.2018 г. до 29.01.2018 г. обвиняемите И. и В., след предварително сговаряне, възбудили и поддържали заблуждение у Т.Е., с което причинили на пострадалата вреда в размер на 700 лева. Те се представили за адвокати, без да имат съответната правоспособност, като обещали срещу сумата от 2000 лева да подадат искова молба и да я представляват в гражданското производство.

Г.И. е извършила престъплението повторно, след като вече е била осъждана за друго такова деяние.

Предстои насрочване на разпоредително заседание от съда.

No comments yet... Be the first to leave a reply!