ivaylovgrad_iazovir_dam_preliva_142010 (2)       От днес контролирано се изпуска язовир „Студена“, съобщи управителят на „ВиК“-Перник Иван Витанов.
Първоначално ще текат по 3 куб. м/сек, при необходимост количеството ще бъде увеличено. По данни на „ВиК“ обемът на водата в язовира е 23 243 700 куб. м, при максимален 25 200 000 куб. м. Водата се е увеличила със 196 000 куб. м след снощния порой. Изпускането й е предприето, за да се осигури достатъчно вместимост на водоема.
От дружеството уверяват, че няма опасност от преливане на река Струма. Специалисти на „ВиК“ извършват всекидневни измервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.
Язовир „Студена“ е единственият питеен водоизточник на Перник.

No comments yet... Be the first to leave a reply!