24174349_1662990540438479_6076519859125946746_n1 (1)     Топлата вода на перничани ще бъде пусната отново на 9 юли, съобщи изпълнителният директор на „Топлофикация“ Любомир Спасов. Заради ежегодна профилактика на съоръженията в ТЕЦ „Република“ и на топлопреносната мрежа на 21 юни беше спряно топлоподаването в Перник.
Вече е приключил ремонтът на четвърти котел и той ще бъде запален в края на седмицата, за да осигури топлата вода на жителите на града. До края на месеца ще продължи ремонтът на основната мощност на централата – пети парогенератор. Почистена от гипсови и варови утайки е сероочистващата инсталация, подменени са старите транспортьори с гориво-транспортни ленти, посочи главният енергетик Чавдар Стойнев. Работи се активно и на багерната помпена станция, с която се извозва отпадъчният продукт – шлам от котела към сгуроотвала.
Работниците от „Топлофикация“ са ангажирани на двусменен режим, за да успеем навреме да пуснем топлата вода на перничани, посочи Любомир Спасов.
„Топлофикация“ – Перник има 20 000 абонати.

No comments yet... Be the first to leave a reply!