Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Процентът на оползотворяване на отпадъците в община Перник е 28,73, съобщиха от общината.
От постъпилия в регионалното депо боклук за първите шест месеца на годината след сепариране са извлечени 580.073 т хартия и картон, 264.39 т пластмаса и каучук,149.76т стъкло. Най-малко е количеството на извлечените цветни метали – 6.14т.
Все повече се ползват от гражданите контейнерите за разделно събиране на смет. В тях перничани изхвърлят най-много стъклени опаковки. Те са 13,26т за първото тримесечие.
От разделните съдове за смет са събрани 6.53 т хартиени и картонени опаковки, 4.41т пластмасови и 0.19т метални./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!