Изчислени са месечните вноски на абонатите по новите индивидуални договори „Лоялен клиент“, съобщиха от „Топлофикация-Перник“.

ТЕЦ "Република"

ТЕЦ „Републик   

Потребителите могат да направят справка на сайта на предприятието с абонатния си номер в раздела „Задължение за топлоенергия и електронна фактура“. Подписването на новите договори започва от днес.
Променени са условията, като преференцията от предходните три години парното да се плаща на базата на квадратурата на жилището отпада. Плащанията вече ще се извършват на 11 равни месечни вноски, като при погасяването им в срок абонатите получават 5 процента отстъпка върху прогнозното количество изразходвана енергия, което се формира на базата потреблението от последните три години.
Дванайсетата, последна фактура ще бъде изравнителна. Абонатите, които я погасят в срок, ще се възползват от 50 на сто отстъпка от начислената топлинна енергия в нея. От днес пускат и топлата вода на перничани. Топлоподаването беше преустановено на 23 юни заради годишната профилактика на съоръженията. /БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!