Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Община Перник иска да си върне собствеността върху сграда в кв. „Ралица“, предоставена за ползване по програма ФАР. Докладна затова е внесена в общинския съвет от кмета Вяра Церовска.
Сградата, която е със застроена площ 306 кв. м и прилежащ терен 1 387 кв. м, от 2001 г. досега е отдадена за безвъзмездно ползване на сдружението с нестопанска цел „Регионален бизнесцентър за подпомогане на малки и средни предприятия“. Тя е била неизползваема и е ремонтирана в рамките на „Проект за създаване на заетост чрез усвояване на неизползваема общинска сграда и насърчаване на предприемачеството“, финансиран от програма ФАР.
По данни на началника на отдел „Европейски и национални оперативни програми“ от 2010г. досега Регионалният бизнес център не е изпълнявал проект в партньорство с община Перник. Изтекъл е и законоустановеният 10-годишен срок за безвъзмездно право на ползване на предоставената сграда и терен. Центърът не попада и в специалните хипотези за придобиване на безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс.
Искането на Вяра Церовска ще бъде разгледано от общинския съвет в четвъртък./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!