Д-р  Вяра  Церовска

Д-р Вяра Церовска

Да бъде въведен режим на кратковременно паркиране – синя зона, предлага кметът на Перник Вяра Церовска. Предложението ще бъде разгледано на заседание на общинския съвет в четвъртък, съобщиха от институцията.
Режимът касае превозни средства с допустима маса до 2,5 т, микробуси и автобуси с до 12 пътнически места. Той ще бъде валиден в часовете от 08:00 до 18:00 ч. За престоя в синята зона гражданите ще заплащат с мобилно съобщение, или със специален талон и с билет от паркинг автомат, които трябва да бъдат поставени на видно място на стъклото на автомобила.
Тарифата се определя от общинския съвет.Собствениците на имоти, попадащи в обхвата на синята зона, ще паркират безплатно по един автомобил на жилище,за всеки следващ се въвежда прогресивна такса. В синята зона ще бъдат фиксирани места за преференциално паркиране на пътни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания.
От такса са освободени моторни превозни средства със специален режим на движение – Бърза помощ, Пожарна, главни и областни дирекции на МВР, автомобилите, собственост на общинската и областна администрации, колите, ползвани от лица с трайно намалена работоспособност. Привилегията важи и за почетните граждани на Перник.
Всяко неправилно паркирано пътно превозно средство ще бъде блокирано със скоба. Глоба от 50 лв. до 300 лв. е предвидена за нарушителите, които повредят, или самоволно демонтират поставената скоба.
Това е втори опит за въвеждане на синя зона в Перник. През 2010г. ограничението падна след заведено дело от компютърния специалист   и  настоящ  регионален  лидер  на  Да България  Вихрен Матев./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!