Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2018 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) 2018/914 на Съвета от 25.06.2018 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) 2018/913 на Съвета от 25.06.2018 г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Митническа тарифа – подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Информираме също така, че 15 Август 2018 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Юли 2019 г. Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е поместена в рубриката Митническа тарифа – подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси“. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.

No comments yet... Be the first to leave a reply!