Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Общинският съвет в Радомир прие отчета на кмета Пламен Алексиев за касовото изпълнение на бюджета за миналата година. Планираните данъчни приходи по бюджета на общината за 2017 г. са 1 401 500 лв., отчетени са 1 283 346 лв. Неданъчните приходи са с 13,5 процента ръст. От общински такси са събрани 1 712 164 лв., което е с 53 288 лв. повече от предходната година. Постъпленията от глоби, санкции и лихви възлизат на 139 779 лв. В общинската хазна са влезли 26 072 лв. от концесии.
Община Радомир не е поела ангажименти по нов общински дълг през миналата година и няма сключени нови договори за кредит, съобщи Алексиев. Задълженията по заеми на общината се обслужват редовно. Остатъчният размер на дълга към края на 2017 г. възлиза на 469 104 лв. Общината плаща кредит към фонд ФЛАГ, финансиращ участието й при изпълнение на одобрен проект за повишаване на енергийната ефективност в шест училища и детски градини за внедряване на енергоспестяващи мерки. До 24 април догодина община Радомир трябва да изплати още 63 255 лв. по това перо. Общината ползва и кредитна линия в размер на 275 000 лв. за осигуряване на оборотни средства.
Просрочените вземания на общината са на стойност 2 151 158 лв., просрочените й задължения са 183 017 лева./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!