Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Със 130 000 лв. е актуализиран бюджетът на община Радомир за местни дейности, съобщиха от общинския съвет.      Увеличават се средствата за озеленяване и от 16 103 лв. стават 26 612 лв. С 51 500 лв. се повишава субсидията на футболните клубове и става 140 000 лв. Планирани са 30 000 лв. от собствени средства за капиталови разходи. Те ще се използват за изграждане на спортно съоръжение в кв. „Арката“. С 20 000 лв. се дофинансират центровете за настаняване от семеен тип в село Дрен. Съветниците са одобрили 17 991 лв. за дофинансиране на неспециализирани училища.
Средствата ще се осигурят от наказателни лихви от данъци и временни безлихвени заеми.

No comments yet... Be the first to leave a reply!