04cut          Областният управител поздравява всички миньори по случай предстоящия утре техен професионален празник – 18 август. Соколова ще изпрати и поздравителни адреси до всички въгледобивни компании на територия на област Перник, в знак на уважение към техния труд с пожелания за здраве, благоденствие и успех.

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ,

          НАСТОЯЩИ, БИВШИ И БЪДЕЩИ ТРУЖЕНИЦИ НА ВЪГЛЕДОБИВА,

 Радвам се да Ви поздравя по повод Националния професионален празник – Ден на миньора!

Добивът на подземни богатства е отговорна и трудна професия. Вие сте свързали съдбата си с рудодобива и въгледобива, с извличането на блага от недрата на земята, блага, които дават живот на икономиката на страната и на нас самите!

Държавата и област Перник винаги са насърчавали всяка инициатива и политика, която гарантира добра перспектива за предприятията от минния бранш, за подобряване условията на работа и гарантиране на безопасност на труда.

Отправям поздрави към всички Вас, свързани с минния отрасъл, като Ви пожелавам преди всичко здраве, дълголетие и работа, носеща удовлетворение!

                                Честит празник!

                                 ИРЕНА СОКОЛОВА

                               Областен управител

                               18.08.2018 Г.

No comments yet... Be the first to leave a reply!