DSC_0283      Днес, на кариерата за инертни материали в с. Студена, бяха извършени дейности по удостоверяване наличието на загробени животни.
Областната дирекция на МВР Перник, с прокурорско разпореждане, направи проверка на мястото, на която присъстваха и експерти от институции, които отговорят по темата: Областна дирекция по безопасност на храните, Областна администрация Перник, кметът на кметство Студена и др.
DSC_0261     Извършено беше щателно разкопаване на предполагаемите зони за загробени животни. Претърсването се осъществи с налична техника, осигурена от концесионера. Установено беше, че няма следи от мъртви животни или части от тях.
Предстои изготвяне на справка от страна от ОД МВР до Районния прокурор за отношение по компетентност.

No comments yet... Be the first to leave a reply!