Община  Трън   Сн.  Бисер  Боянов

Община Трън
Сн. Бисер Боянов

Община Трън ще прехвърли безвъзмездно на държавата язовир „Лялинци“, съобщи председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев. Решението е взето на проведената днес сесия.
Водоемът се намира в землището на село Лялинци и е единственият общински на територията на общината. Основният мотив за прехвърлянето на язовира е липсата на средства, с които да бъде извършен ремонт на съоръженията и да се осигури поддръжката и експлоатацията му. Язовирът е в лошо състояние. Част от прилежащите съоръжения не работят, някои липсват, или са напълно унищожени. Той е с площ 43,586 дка. Проектният му обем е 199 000 куб. м. В миналото се е ползвал за напояване.

No comments yet... Be the first to leave a reply!