DSC_0362        При 99% кворум се проведе извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на обособена територия Перник.

В зала “Струма” на Областна администрация то беше председателствано от областния управител Ирена Соколова с участието на кметовете на общините от Областта. Двете точки в дневния ред предвиждаха – приемане на проектобюджет за 2019 г. и съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно договор на ВиК асоциацията с оператора.

Бюджетът на АВиК за 2019 г. бе приет с мнозинство от присъстащите с право на глас. Той предвижда препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК за 2019 г., съгласно чл. 20 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Асциациите по ВиК и чл. 198 в, ал. 13 от Закона за водите в размер на 19 783,56 лв. и средства от общините, според процентния им дял в АВиК, общо в размер на 36 740,91 лв.

Членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник бе предвидено да съгласуват по втора точка от дневния ред План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен във формата на Приложение №10 от Договора между ВиК оператора и асоциацията. Поради допуснати технически грешки и непълноти, същият беше върнат за корекции към ВиК – Перник. Членовете на асоциацията поставиха срок за повторно представяне на плана до края на месец октомври, за да може да бъде гласуван на следващо заседание на АВиК.

No comments yet... Be the first to leave a reply!