Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Общинският съвет в Перник даде съгласие да бъде предоставено безвъзмездно правото на собственост върху язовир „Мещица“ от общината на държавата. Съветниците упълномощиха кмета Вяра Церовска да внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за прехвърляне на собствеността.
Основният изпускател е в много тежко техническо състояние, по данни на оператора на язовирната стена. Необходими са спешни ремонтни дейности, за обезпечаването на които общината не разполага със средства. През март общинският съвет даде съгласие община Перник да кандидатства за финансиране за реконструкция на стената на язовир „Мещица“ и съоръженията към нея по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.
Язовир „Мешица“ е един от големите в Пернишка област. Той е построен през 1961г. в землището на селата Мещица и Дивотино на река Кривопадинска. Водосборната зона на съоръжението обхваща 12,07 кв.км, залятата площ е 216 дка.Eзерото е с общ завирен обем над 1.5 млн. кубически метра. През 2013 г. язовирът е изпразнен заради дефект в изпускателя./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!