Областна администрация - Перник                  Сн. Бисер Боянов

Областна администрация – Перник    Сн. Бисер Боянов

С цел превенция на наводненията са планирани 15 мерки в община Перник и 25 в община Земен. Данните бяха съобщени на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Два района в Пернишка област са потенциално застрашени от наводнения, каза Елена Аргирова – служител на Басейнова дирекция. Като среден се оценява рискът в община Земен, където преминават реките Струма и Треклянска. С висок теоретичен риск са Перник, Батановци, селата Студена и Драгичево, посочи още Аргирова. По думите й при 20-годишна вълна в община Перник биха били залети 405 дка жилищна и 350 дка транспортна инфраструктура.
Областният управител Ирена Соколова, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, кметовете на общини, ръководители на териториални звена, представители на доброволни формирования, юридически лица и др. днес обсъдиха мерки за намаляване на риска от бедствия.
На заседанието бе съобщено също, че рискът от възникване на горски пожари в областта е оценен като среден и 70 процента от заложените противопожарни мероприятия са изпълнени.

No comments yet... Be the first to leave a reply!