DSC_0775        Областна комисия по безопасност на движението отчете отговорностите на институциите по обезопасяването на училищата и детските градини, както и състоянието на състоянието на общинските пътища

          Със старта на новата учебна година и с цел предпазване, както на децата, така и на техните близки от ПТП, се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата.
Срещата, състояща се от три точки, бе водена от областния управител. Участие взеха и членовете на комисията – представители на общините от областта, ОД на МВР, Регионално управление по образованието, Областно DSC_0777пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация”, Български червен кръст и Съюза на българските автомобилисти.
На заседанието бяха разгледани целите и дейностите по реализация на Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“. За трета поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността сред страните членки на мрежата и нейните партньори, се провежда проект с наименование Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“ /Едуард/. Проектът е подкрепен от Европейската комисия, като през 2018 г. е планирано операцията да се проведе на 19 DSC_0770септември 2018 г., а целта е на този ден да няма загинали при пътни инциденти. Мотото на операцията в страната ни през за 2018 г. е „Безопасни мобилни комбинации за живот“, а Областна администрация – Перник е партньор на инициативата.
По втора точка от дневния ред на заседанието областният управител запозна общините с писмо на МРРБ относно необходимостта от предоставяне на информация за състоянието на общинските пътища на територията на област Перник. Съгласно наредбата общините следва да водят техническа отчетност, която включва технически паспорти на общинските пътища и база данни с информация за пътищата, която следва да се поддържа и актуализира периодично. С оглед задълженията на МРРБ и управлението на безопасността на пътната инфраструктура в страната, се инициират действия за създаване на обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.
В края на комисията общините докладваха за извършените дейности по обезопасяването на районите около училищата и детските градини. Отчетено беше, че на територията на всички общини от областта са поставени нови пътни знаци, освежена е пътна маркировка, подсилена е стабилността на парапети; поправени са и паднали заграждения.

отчете отговорностите на институциите по обезопасяването на училищата и детските градини, както и състоянието на състоянието на общинските пътища

      Със старта на новата учебна година и с цел предпазване, както на децата, така и на техните близки от ПТП, се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата.
Срещата, състояща се от три точки, бе водена от областния управител. Участие взеха и членовете на комисията – представители на общините от областта, ОД на МВР, Регионално управление по образованието, Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация”, Български червен кръст и Съюза на българските автомобилисти.
На заседанието бяха разгледани целите и дейностите по реализация на Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“. За трета поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността сред страните членки на мрежата и нейните партньори, се провежда проект с наименование Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“ /Едуард/. Проектът е подкрепен от Европейската комисия, като през 2018 г. е планирано операцията да се проведе на 19 септември 2018 г., а целта е на този ден да няма загинали при пътни инциденти. Мотото на операцията в страната ни през за 2018 г. е „Безопасни мобилни комбинации за живот“, а Областна администрация – Перник е партньор на инициативата.
По втора точка от дневния ред на заседанието областният управител запозна общините с писмо на МРРБ относно необходимостта от предоставяне на информация за състоянието на общинските пътища на територията на област Перник. Съгласно наредбата общините следва да водят техническа отчетност, която включва технически паспорти на общинските пътища и база данни с информация за пътищата, която следва да се поддържа и актуализира периодично. С оглед задълженията на МРРБ и управлението на безопасността на пътната инфраструктура в страната, се инициират действия за създаване на обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.
В края на комисията общините докладваха за извършените дейности по обезопасяването на районите около училищата и детските градини. Отчетено беше, че на територията на всички общини от областта са поставени нови пътни знаци, освежена е пътна маркировка, подсилена е стабилността на парапети; поправени са и паднали заграждения.

No comments yet... Be the first to leave a reply!