Станислав  Кирилов

Станислав Кирилов

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка   с чл.23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  председателят  на  ОбС  Радомир  Светослав  Кирилов  свиква   заседание  на  съвета .

Заседанието  ще  се  проведе  на   25  септември    /вторник/ от 09.30 часа   в   залата  на   Младежки   културно информационен център „Европа“ гр. Радомир.

Заседанието  ще  се  проведе  при  следният  ДНЕВЕН РЕД

No comments yet... Be the first to leave a reply!