cof        По инициатива на областния управител Ирена Соколова в Перник ще се осъществи идеята за събиране и оползотворяване на вече употребявани дрехи и текстилни продукти

В партньорство със социално отговорните компании „Хюманита“ АД  и „Лидл България“, каузата ще подпомогне дейността на Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа. В специално произведени от „Хюманита“ АД контейнери за текстил ще може да се предават излезлите от употреба дрехи, като изискването към изделията – дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно заупотреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.

„Жителите на област Перник очакват възможността за екологичен, икономически целесъобразен и грижлив подход при отделянето на непотребните вече дрехи и други изделия от плат. Много се радвам, че големите и социално отговорни компании „Лидл България“ и „Хюманита“ АД стават близки наши партньори в добрата инициатива. Прекрасно е, че с всеки събран килограм текстил се генерират и парични средства за подпомагане на социални проекти на БЧК. Освен това благодарение на професионалния начин на селекция и сортиране на събраните продукти, ще бъде поддържан кризисен резерв към БЧК в случай на бедствия. Част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за трети страни”, сподели Соколова.

16112017_3  Мащабната национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти на „Хюманита“ АД стартира през 2016 г. в Пловдив, след което мрежата от контейнери постепенно се разширява и в София. За първи път в Перник, по покана на областния управител, „Лидл България“ е партньор на инициативата.

С общата кауза Областна администрация – Перник има за цел да приобщи хора от всички възрасти да бъдат екологично и социално отговорни и чрез своето участие да помогнат за стимулиране на дарителството, опазването на природните ресурси и запазването на ценни суровини за обществото и икономиката.

Кампанията по поставянето на контейнери е продължение на поредицата инициативи на институцията, сред които ограничаването на хартията в организацията на работа, разделно събиране на отпадъци и предаването на пластмасови капачки за рециклиране.

16112017_3

No comments yet... Be the first to leave a reply!