37963616_1996415033762693_8117188714255351808_n (3)       Да бъде учредено еднолично акционерно дружество, изцяло с общинско имущество, с наименование „Индустриална и логистична зона – Перник“, настоява кметът Вяра Церовска. Създаването му е насочено към управление на индустриалните зони.
Досега е изградена довеждаща инфраструктура до индустриалната зона на Перник. За построяването на вътрешна инфраструктура е необходим финансов ресурс, какъвто община Перник не притежава, твърди Церовска. Затова общината подписа меморандум с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД , който бе одобрен през май от общинския съвет. Съгласно решението на местния законодателен орган проектът по изграждане на индустриална зона ще се реализира чрез учредяване на акционерно дружество, в което общината ще участва с апорт на недвижимите имоти, попадащи в територията на кв. „Караманица“. Определената от вещите лица оценка на недвижимите имоти е на стойност 26 067 700 лв.
След учредяване на дружеството, чийто капитал изцяло е собственост на община Перник, в него да бъде поканено като акционер „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, настоява също Церовска.
Пернишката индустриална зона е на площ 350 декара. Наличието в съседство на общински терени дава възможност да се разшири до 1000 декара. Намира се в близост до два европейски пътни коридора, в посока Атина и Адриатика, до автомагистрала „Люлин“,товарната жп гара и летище София.
Предложението на кмета ще бъде обсъдено на заседание на общинския съвет на 5 октомври./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!