45111572_2175743649163163_124792387909189632_n     Екокът със сцена на открито е изграден в двора на Десето ОУ „Алеко Константинов“ в Перник, съобщиха от общинския пресцентър. Идеята е чрез интерактивни и интересни форми на работа учениците да се приобщят към природата.
Новото съоръжение е изградено по програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на националната кампания „Чиста околна среда“. При направата му са използвани естествени материали.
Екокътът разполага със специална сцена, екобиблиотека и дървени пейки; засадени са 109 кипариса и 100 декоративни храсти. Той ще бъде използван от учениците в часовете по различни учебни предмети, за извънурочни дейности, както и за отдих в междучасията. Радвам се, че по този начин децата ще се научат да бъдат отговорни към природата, е казала кметът Вяра Церовска след посещение в училището. /БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!