evropeiska_komisia1          Предвижда се през декември ЕП да гласува доклад, в който се съдържа отправеният призив.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент призова тази вечер за възможно най-бързото приемане в Шенген на България и Румъния, съобщи пресслужбата на ЕП.
Евродепутатите от комисията призовават за пълно приемане на двете държави – със сухопътните, морските и въздушните граници. Те допълват, че осъществяваните сега гранични проверки при пътуване от и до Шенгенското пространство имат отрицателно икономическо въздействие.
Призивът е отправен към Съвета на ЕС, като се отбелязва, че постепенното отпадане на проверките – първо на морските и въздушните, а след това и на сухопътните граници – би довело до отрицателни последици. Допълва се, че от досегашното положение губят не само двете държави, но и ЕС. Парламентарната комисия добавя, че разширяването на Шенген не следва да бъде обвързвано с недостатъци в областите на убежището и миграцията.
Предвижда се през декември ЕП да гласува доклад, в който се съдържа отправеният миналата вечер призив. От 2011 г. насам евродепутатите неколкократно приемаха необвързващи решения в подкрепа на приемането на България и Румъния в зоната без гранични проверки./.faktor.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!