640_165010          Галина Антова е новият окръжен прокурор на Перник, съобщиха от институцията. Тя е спечелила конкурс пред Висшия съдебен съвет /ВСС/ и е встъпила в длъжност в днес.
Галина Антова повече от 17, 5 г. е прокурор, последните шест години е прокурор в Окръжна прокуратура – Перник и неин говорител.
Антова обяви, че е привърженик на електронното правосъдие, което трябва да бъде факт съгласно Закона за съдебната власт от по-малко от година. Тя има надежда Окръжна прокуратура – Перник да бъде една от първите, стартирали в тази насока. За мен това е бъдещето и начинът, който ще доведе до по-бързо правораздаване, заяви Антова. По думите й това ще подобри имиджа на прокуратурата като цяло, а обществото ще се чувства удовлетворено при бързо правосъдие.
Пред прокуратурата има много нови предизвикателства, едно от които е новата съдебна карта, която ще бъде факт по-малко от два месеца, каза още Антова. Две районни прокуратури в Трън и Брезник ще бъдат закрити, на тяхно място ще се създадат отделения към Районна прокуратура – Перник.
Скоро новият административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник ще представи екипа си пред ВСС

No comments yet... Be the first to leave a reply!