Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Увеличават се площите с пшеница в Пернишка област, съобщиха от областната дирекция „Земеделие“. Докато към същата дата през 2016 г. са били 106 913 дка, през миналата година – 138 630 дка, през 2018 г. са 142 720 дка.
Увеличени са и площите, засети с ечемик – от 5 170 дка през 2015 г. на 8 848 дка тази есен. И при ползването на тази култура водещи са земеделците в Радомирско и Брезнишко.
Намалели са площите с ръж и маслодайна рапица. Единствено в община Радомир са засети 100 дка ръж, маслодайна рапица се отглежда само в три общини – Радомир, Трън и Перник./БТА/

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!